Phát hiện

Kiểm tra thành phẩm

00106677jpg-Kiểm tra
00107445
00107444jpg

Chiều cao Gage

00100522_1jpg
00100780
00101036jpg

Nộp

00100263jpg- Máy đo đốt ngón tay lái
00103343jpg
00104111jpg

Báo cáo kiểm tra

00101550-900

Máy chiếu

00101297jpg

Dụng cụ đo khí nén

00100795jpg- Dụng cụ đo khí nén
00101592jpg

Máy đo tọa độ (CMM)

00100523_1jpg-Máy đo tọa độ (CMM)
00100525_1jpg- Máy đo tọa độ (CMM)
IMGL7859
00100527jpg- Trung tâm máy
00101041jpg- Máy đo tọa độ (CMM)