Cuộc họp

00109288jpg
00100793_1jpg- Dây chuyền lắp ráp tay lái
00109028jpg
00108244jpg- Dây chuyền lắp ráp
00100532jpg- Dây chuyền lắp ráp tay lái có tải
00100270jpg